Dit affald kan hentes i container eller med kran/grab.

erhvervsaffald

Du er velkommen til at kontakte os for tilbud.

Denne affaldstype må indeholde:

• Brændbart bygningsaffald
• Rent bygningstræ


Blandet bygningsaffald til
sortering må ikke indeholde:

• asbest
• dagrenovation
• olie- og kemikalieaffald
• maling og
træbehandlingsprodukter