Jord fra byområder er som regel klassificeret som lettere forurenet og derfor skal jord der flyttes fra byzoner  anmeldes til den lokale miljømyndighed.

Dette hjælper vi dig gerne med ligesom du er velkommen til at kontakte os for miljørådgivning.

jord

Denne affaldstype må indeholde:

Rent jord
Jord/brokker
Byjord