Vi kan løse et væld af transport- og anlægsopgaver for dig:

Du er velkommen til at kontakte os for tilbud.

Eksempler på opgaver:

• Udgravning til bl.a. indkørsel, p-plads og terrasser
• Opgravning af f.eks. buske, hække og trærødder
• Tømning af affaldscontainere
• Bortkørsel af affald - også med kran og grab
• Levering af diverse materialer
• Bådtransport
• Miljørådgivning
• og mange andre anlægs- og transportopgaver